saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา พัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมืองวันแม่แห่งชาติ

เทศบาลเมืองศรีราชา  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชาวขุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเขตเมือง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา  โดยร่วมแรงร่วมใจกันทำกันพัฒนาทำความสะอาด ซึ่งได้มีการแจกจ่ายอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไปร่วมทำความสะอาดบริเวณ เขตวัดราษฎร์นิยมธรรม วัดศรีมหาราชา เพื่อพัฒนาทำความสะอาดภายในเขตเทศบาลให้มีภูมิทัศน์สะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ