saostar

Banner โฆษณา

จิตตภาวันฯ​ ร่วมสมาคมสมาธิฯไถ่ชีวิตโค​ กระบือ

 จิตตภาวันวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและสรรพสัตว์ ปีที่ 9 หนึ่งในโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้าน ทั่วแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 62 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันนี้ (11 ส.ค.62) ที่จิตตภาวันวิทยาลัย จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูสังฆรักษ์ พงศ์ศักดิ์ (วุฑฒิญาโณ) ผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือและสรรพสัตว์ ปีที่ 9 จำนวน 59 ตัว หนึ่งในโครงการปล่อยโคร้อยสรรพสัตว์ล้าน ทั่วแผ่นดิน เพื่อน้อมถวานเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของจิตตภาวันวิทยาลัย และสมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 62 และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยถวายพระพรชัยสิริวัฒนะมงคลแด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ครบ 87 พรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่าคับคั่ง

อย่างไรก็ตาม หลังพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นได้มีการส่งมอบโคและกระบือที่ถูกไถ่ชีวิตจำนวน 59 ตัว จากธนาคารโค-กระบือ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาเพื่อกลับไปเลี้ยงไว้ใช้งานเกษตรกรรรมของตนเองเพื่อต่อยอดสร้ารายได้เสริมให้ครอบครัว โดยห้ามนำไปฆ่าหรือจำหน่ายจนกว่าจะสิ้นอายุขัยของสัตว์ตัวนั้นต่อไปตามลำดับพิธีการข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ