saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลวัดราษฎร์ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียวเหลืองเกมส์

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "เขียว-เหลืองเกมส์" ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา รวมถึงกติกา และมารยาทในการเล่นกีฬา ส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา

วันนี้ ( 2 ส.ค. ) โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน เขียว-เหลืองเกมส์ โดยได้มีการเดินขบวนพาเหรดของสีต่างๆ ทั้ง 4 สีประกอบด้วย สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน และสีม่วง ไปรอบตลาดศรีราชา ก่อนเข้าสู่ลานอเนกประสงค์ ของโรงเรียน จากนั้น นายเอกชัย  สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

 ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา รวมถึงกติกา และมารยาทในการเล่นกีฬา ส่งเสริมความสามารถ และอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน คือ กรีฑา  ประเภทกรีฑา ชาย - หญิง, จักรยานคนจน, เรือบก, กินวิบาก,วอลเลย์บอล ฟุตซอล พร้อมจัดให้มีการประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรดอีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ