saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบัง ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมผู้ประกอบการ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันนี้ ( 7 ส.ค. ) นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมบัง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี  นายชูชีพ วรกัณฑ์ ประธานผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้แทนบริษัทโกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิสจำกัด ประธานชมบริหารงานบุคคลแหลมบัง  ผู้แทนสถานประกอบการในนิคม อุตสาหกรรม สถานศึกษา และผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติตลอดมา โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยหลากหลายสาขาให้คงอยู่คู่ชาติ อาทิ ผ้าไทย งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น จากภูมิปัญญาไทย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ ให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลปะ แขนงต่างๆทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย จนเกิดความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ กล่าวได้ว่าทรงเป็นผู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ แก่สายตาของชาวโลก ดังพระราชสมัญญา อัคราภิรักษศิลปิน"
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ