saostar

Banner โฆษณา

รมช คมนาคม มอบนโยบายท่าเรือแหลมฉบัง ยกระดับติด 1 ใน 10 ของโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เข้าตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง  พร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงานเน้นย้ำความปลอดภัย  การให้บริการตามมาตรฐานสากลและพัฒนาท่าเรือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าเรือชั้นนำอันดับหนึ่งของเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก  
  
วันนี้ ( 7 ก.ย. ) เรือโทกมลศักดิ์  พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  และเรือโท ยุทธนา  โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับดร.อธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมมอบนโยบายให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง   ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

                 โดย  ดร.อธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า   การเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อมอบนโยบาย และพบปะพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยท่าเรือแหลมฉบัง ถือเป็นท่าเรือหลักและเป็นประตูเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ที่สำคัญให้กับประเทศ  จึงอยากให้พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือแหลมฉบัง และควรจะยกระดับท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นท่าเรือชั้นนำอันดับหนึ่งของเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เพื่อรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตจากการขยายตัวตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและของโลกรองรับเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกทั้ง เรายังมีโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ที่ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้ง เน้นเรื่องความปลอดภัยภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมด โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชน รวมถึงการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และที่ขาดไม่ได้ คือ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชน ประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกทั้งฝากให้ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เพื่อพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวไกลต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ