saostar

Banner โฆษณา

ยูนิไทย ทุ่มงบนับ 1000 ล้าน ขยายท่าเทียบเรือ รองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้น

ยูนิไทย ฯ  ทุ่มงบนับ 1,000 ล้าน  ขยายท่าเทียบเรือ จำนวน  2 ท่า บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง  ขนาดความยาว  314  เมตร และ 400  เมตร  เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่และเรือมาจอดซ่อมเพิ่มขึ้น  คาดจะใช้ เวลาในการก่อสร้าง 2  ปี  จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ ต้นปี  65 นี้

                วันนี้(19 ก.ย.) นายกฤศณัฏฐ์  กุลสิงห์  ปลัดอำเภอศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด  ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีตัวแทนบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ,ตัวแทนบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) พร้อมผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เกือบ 500 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

                สำหรับโครงการในครั้งนี้   ประกอบด้วย  ท่าเทียบเรือที่ 1  มีขนาดความยาว 314  เมตร กว้าง 21  เมตร  จะก่อสร้างต่อจากแนวเขื่อนเทียบเรือเดิมของบริษัทฯ ไปจนสุดปลายของพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับเรือฟริเกต ที่ระวางขับน้ำ 12,000 ตัน และเรือกำปั่นถัง ที่มีระวางขับน้ำ 170,000  ตัน  และ ท่าเทียบเรือที่ 2  มีขนาดความยาว 400 เมตร กว้าง 50  เมตร  รองรับเรือลำเลียงขนาดความยาว 300  เมตร  ระวางขับน้ำ 4,500 ตัน ,รองรับเรือกำปั่นถังที่ระวางขับน้ำ 170,000 ตัน  และเรือ Panamax ขนาดระวาง 52,500  ตัน  โดยจะสามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และรองรับเรือที่จะมาจอดซ่อมเพิ่มมากขึ้นด้วย  โดยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างนับ 1,000 ล้านบาท   ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2  ปี  คาดจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ประมาณต้นปี 2565   นี้

นายสมชัย   กล่าวต่อไปว่า  สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี  5  กิโลเมตรนั้น  โดยส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล  แพลงตอน และพืช , ด้านผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงการก่อสร้าง  และชาวบ้านในพื้นที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ เช่น รับเหมาถมดิน ,ทำงาน และ ให้บริการทางเรือ โดยข้อเสนอต่างๆนั้นทางบริษัทฯพร้อมรับไว้และเตรียมบรรจุไว้ในแผนงาน เพื่อดำเนินการตามความต้องการต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ