saostar

Banner โฆษณา

ดร ฉวีวรรณ มอบทุนการศึกษาให้ 13 โรงเรียนเนื่องในวันเกิด

ใจบุญสุด ๆ ดร. ฉวีวรรณ คำพา จัดงานวันคล้ายวันเกิด เปิดบ้านแจกทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้ง 13 โรง รวมเป็นเงินกว่าหกแสนบาท เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

เมื่อวันที่ 4 กันายายน 2562 ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ในฐานะ ประธานกรรมการบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ได้จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีนักการเมือง ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ที่โครงการหมู่บ้านพนาวัลย์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งภายในงานยังมีพิธีมอบทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 หมื่นบาท รวมเป็นเงิน 650,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า  ซึ่ง ดร.ฉวีวรรณ คำพา จะบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ