saostar

Banner โฆษณา

โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา คืบหน้ากว่า 90 %แล้ว

โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  ทั้งบนบกและในทะเล  คืบหน้ากว่า 90 %แล้ว โดยเหลือเพียงการทดสอบระบบการควบคุมเท่านั้น  คาดต้นปี 63 พร้อมเปิดดำเนินการ

วันนี้ (20 ก.ย.62) ที่คลังน้ำมันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อมาร่วมติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ณ คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชานั้น อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน และมีการเชิญตัวแทนจากชุมชน กลุ่มประมง และเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน  ซึ่งที่ผ่านมาข้อเสนอแนะต่างๆ  ทางบริษัทฯได้รับข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างไร

ด้าน น.ส.นวลจันทร์  เอี่ยมประพันธ์  พนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ บริษัท ปตท.และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินงานบนบกและงานใต้ทะเลนั้น  ขณะนี้มีความก้าวหน้ากว่า  90 %แล้ว  โดยเหลือเพียงการทดสอบระบบการควบคุมอัตโนมัติป้องกันท่อรั่วเท่านั้น  คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในต้นปี  2563  นี้
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ