saostar

Banner โฆษณา

เดิน วิ่ง การกุศล ท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน 2019 สำเร็จ นักวิ่งเข้าร่วมเพียบ

 ท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน 2019 สำเร็จ นักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่-ผู้ประกอบการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงพยาบาลในเขตชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

วันนี้ ( 22 ก.ย. ) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม แข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน 2019” ครั้งที่ 2  เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่-ผู้ประกอบการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงพยาบาลในเขตชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครับ เอกชน และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่-ผู้ประกอบการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพการกุศล ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ ท่าเรือแหลมฉบังได้มีส่วนร่วมในโครงการ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและมิตรภาพร่วมกัน และนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงพยาบาลในเขตชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

กิจกรรมเดินวิ่ง-การกุศล แบ่งเป็นการวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 20-29 ปี ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30-39 ปี ชาย-หญิง อายุ 40-49 ปี ชาย-หญิง อายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป และกิจกรรมวอล์ก รัน 5 กม. ชาย-หญิง


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ