saostar

Banner โฆษณา

ชิงเปรต “สารทเดือนสิบ” ชาวใต้ศรีราชาอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ชมรมชาวใต้ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานบุญประเพณี สารทเดือนสิบประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวใต้ และเป็นการร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 40 ทุน

วันนี้ (22 ก.ย.) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่นของชาวใต้ และเป็นการร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ ประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา จ.ชลบุรี ในฐานะประธานจัดงาน นายบุญเลิศน้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และประชาชนชาวใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่วัดบ้านนาเก่า ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยงานประเพณี สารทเดือนสิบเป็นงานประเพณี หรืองานบุญที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวใต้ และถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของการร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษ ซึ่งนอกจากจะเป็นการร่วมสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทยให้คงอยู่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวใต้ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ใน อ.ศรีราชา และใกล้เคียงได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ภายในงานจะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 40 ทุนทุนละ 1,000 บาท  การแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้รำมโนราห์ ขบวนแห่หมรับ พิธีชิงเปรต และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งด้านการแสดง และอาหารพื้นบ้าน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ