saostar

Banner โฆษณา

ชาวศรีราชาอาจโดนเวนคืนอีก โครงการรถไฟทางคู่ศรีราชา มาบตาพุด

โดนอีก ชาวศรีราชาอาจโดนเวนคืนที่ดินในโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วง หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด

วันนี้ ( 3 ก.ย. ) บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการออกแบบเบื้องต้น โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟช่วง หัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ต่อการพัฒนาระบบโครงข่ายการเดินทางและการขนส่ง เสริมศักยภาพ EEC สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีผู้นำท้องถิ่น นักธุรกิจ ประชาชนที่ทราบข่าวและอาจมีผลกระทบเข้ารับฟังข้อมูล ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้ชี้แจงการดำเนินการการก่อสร้างจุดตัด จุดขยาย ของทางรถไฟทางคู่ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ซึ่งจะมีการก่อสร้างทางลอดตามจุดตัดของรถไฟกับถนน การก่อสร้างทางยกระดับของรถไฟ และการเพิ่มเติมจุดเชื่อมต่อทางรถไฟในพื้นที่อำเภอศรีราชา ซึ่งจะต้องมีการเวนคืนที่ดินของประชาชนบางส่วน

ซึ่งเริ่มตั้งแต่จุดตัดหลังค่ายลูกเสือวชิราวุธ บริเวณจุดตัดถนนค่ายลูกเสือ-ห้วยยายพรหม ซึ่งจะมีการก่อสร้างทางลอดให้รถยนต์บนท้องถนนลอดรางรถไฟ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนจากทางแยกที่มาจากทางค่ายลูกเสือตัดตรงลอดทางรถไฟไปทางฝั่งห้วยยายพรหมเลย ไม่เลี้ยวไปทางเดิม ซึ่งจะมีการเวนคืนที่ดินประชาชนบางส่วน

จุดที่สองเป็นถนนสาย ศรีราชา-ไร่กล้วย จะมีการจัดสร้างทางลอดสำหรับรถบนถนนลอดทางรถไฟหลังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งจะมีการเวนคืนพื้นที่บ้านเรือนประชาชนริมถนนเป็นบางส่วน  ส่วนเส้นทางหนองยายบู่เป็นถนนลอดปกติ

จุดที่สามเป็นถนนสาย 9 กิโล บริเวณจุดตัดทางรถไฟก็จะเป็นถนนปกติ แต่ทางรถไฟจะยกข้ามถนน ซึ่งจะเป็นเส้นทางรถไฟสองเส้นทางแยกไปท่าเรือแหลมฉบังและเส้นทางไปสัตหีบ

จุดที่สี่ ใกล้กับชุมชนซากยายจีน ใกล้สนามไดร์ฟกอล์ฟจะเป็นการเวนคืนที่ดินเพื่อเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างเส้นสัตหีบให้เลี้ยวเข้าท่าเรือแหลมฉบัง โดยไม่ต้องเข้าสถานีศรีราชา ซึ่งจะเป็นรูปแบบทางโค้ง มีการเวนคืนพื้นที่ประชาชนในจุดที่จะต้องก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายดังกล่าว และหลังจากนั้นจะเป็นเส้นทางรถไฟยกระดับทั้งหมดจนไปถึงบ้านทุ่งกราด

ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้แจ้งว่าโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและรายละเอียด ซึ่งยังไม่แน่นอนว่าโครงการนี้จะได้ก่อสร้างหรือสำเร็จเมื่อไร ซึ่งต้องดูปัจจัยในอีกหลายส่วน แต่การประชุมในครั้งนี้ประชาชนเห็นด้วยในการพัฒนาประเทศ แต่ก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในแนวทางรถไฟมีความวิตกกังวลกันเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ ของหลายโครงการ ที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ