saostar

Banner โฆษณา

ศูนย์หัวใจ สมิติเวชศรีราชา จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก

 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดกิจกรรมวันหัวใจโลกบรรยาย เรื่อง  ภาวะหินปูนในเลือดกับความเสี่ยงโรคหัวใจ พร้อมฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR โดยทีมพยาบาลจากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมตรวจหัวใจด้วย เครื่อง EKG

                   ที่  อาคาร c โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้มีการจัดกิจกรรมวันหัวใจโลกภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง  ภาวะหินปูนในเลือดกับความเสี่ยงโรคหัวใจ โดยนายแพทย์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ  มาให้ความรู้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงาน

จากบทความทางการแพทย์พบว่าระดับหินปูนในเลือดสามารถ บอกถึงโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ  โดยวันหัวใจโลก  ตรงกับวันที่ 29 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ  พร้อมทั้งแนะแนวทางห่างไกลโรคหัวใจ  ด้วยการบริโภคอาหารและน้ำที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง หลังองค์การอนามัยโลก  เผยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนทั่วโลก

จากนั้นได้มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR โดยทีมพยาบาลจากศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมตรวจหัวใจด้วย เครื่อง EKG ให้กับผู้ร่วมงานที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ