saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ส่วมอบอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินให้​ รพ​ แหลมฉบัง

กลุ่มไทยออยล์ส่งมอบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลประชาชน  ในพื้นที่ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า 180 ล้านบาท

วันนี้(30 ก.ย. 2562)  ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารไทยออยล์ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ,นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้จำนวนมาก 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)   กล่าวว่า  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)  ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงกลั่นของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการก่อสร้างอาคารไทยออยล์ เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังถือเป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของ ไทยออยล์ ที่แสดงถึงเจตนารมณ์ในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านการสาธารณสุข
 โดยตัวอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้ทันสมัยตามแบบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ และถูกสุขลักษณะแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี โดยไทยออยล์ได้มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมร่วมควบคุมดูแลการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคณะแพทย์และพยาบาล

 ด้านนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มไทยออยล์ ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสาธารณสุขโดยให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100 ล้านบาท ในการก่อสร้างตัวอาคาร และยังร่วมมือกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และโรงพยาบาลแหลมฉบัง ในการจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุนอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแหลมฉบัง” ร่วมระดมเงินบริจาคได้อีกกว่า 80 ล้านบาท จาก บริษัท ห้างร้าน ประชาชนทั่วไป ทำให้อาคารไทยออยล์เสร็จสมบูรณ์ 

ขณะที่นายแพทย์ราเมศร์  อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง กล่าวว่า “อาคารไทยออยล์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่การใช้งานรวม 5,000 ตารางเมตร อาคารนี้จะทำให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และมีหน่วยงานที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการ เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องคลอด หอผู้ป่วยทารก ห้องล้างตัวจากสารเคมี และห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ อีกทั้งยังช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล รองรับเหตุฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพพลภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสามารถให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 165 เตียง เป็น 250 เตียง” 
ซึ่งอาคารไทยออยล์ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไทยออยล์ภาคภูมิใจ โดยมุ่งหวัง  ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งไทยออยล์ยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจ เสมอมา 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ