saostar

Banner โฆษณา

บริษัทยูนิไทยฯ เปิดบริษัทลูก รับรื้อถอน กำจัด แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล

บริษัทยูนิไทยฯ ลงทุนนับ  100 ล้านบาท  เปิดบริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  เพื่อรับบริการ รื้อถอน-กำจัด แท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางทะเล   ที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออก คาดเฉลี่ยจำนวน 8-10 แท่น ต่อปี

วันนี้ ( 5 ก.ย.)  ดร.จุลพงษ์  ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยดร. อรรถสิทธิ์  กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์  จำกัด  ร่วมเปิดบริษัทยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ที่รับบริการด้านการรื้อถอน ทำความสะอาดสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  ณ.บริเวณบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์  เอนจิเนียริ่ง จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีนายนริศ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา , นายสุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่แหลมฉบัง และแขกผู้มีเกียรติ  ร่วมพิธีเปิดโรงงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร. อรรถสิทธิ์  กอชัยพฤกษ์  กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด โรงงานดังกล่าว เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัทยูนิไทยฯ ที่เปิดให้บริการรื้อ ตัด แยกส่วน และล้างทำความสะอาดสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม  (แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล) โดยใช้งบประมาณ  100 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์  เอนจิเนียริ่ง จำกัด  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ซึ่งโรงงานมีขนาด 10,891 ตารางเมตร  ประกอบด้วยโรงคัดแยกจำนวน 2 โรง  โดยมีขีดความสามารถในการรับแท่นหลุมผลิตได้ครั้งละ 2 แท่น  หรือเฉลี่ยจำนวน 8-10 แท่น ต่อปี

โดยปัจจุบันมีแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม ในอ่าวไทย มีทั้งสิ้นประมาณ  400  แท่น โดยมีแท่นขุดเจาะที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 20-30 ปี  ที่เก่าแก่และไม่สามารถใช้งานได้แล้วหลายแท่นซึ่งจะต้องกำจัดและทำลายทิ้ง ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงจัดตั้งโรงงานดังกล่าวขึ้นมาเพื่อให้บริการ กำจัดแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ไม่สามารถใช้งานเหล่านั้น  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตด้านธุรกิจพลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  ซึ่งถือเป็นธุรกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศถือเป็นพันธกิจหลักที่กลุ่มบริษัทยูนิไทยฯให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดร. อรรถสิทธิ์   กล่าวต่อไปว่า  สำหรับโรงงานดังกล่าว   ถือเป็นโรงงานที่ทันสมัยและสมบูรณ์แบบที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดว่าภายในปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม นี้  จะเป็นโปรเจ็กแรกของประเทศไทย ที่นำแท่นขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม มาทำลายที่บริษัทฯแห่งนี้ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ