saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง จัดกีฬาอนุบาลสังกัดเทศบาล อนุบาลแหลมฉบังเกมส์ ครั้งที่ ๓

นครแหลมฉบัง จัดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเทศบาล อนุบาลแหลมฉบังเกมส์ ครั้งที่ ๓  เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีพัฒนากาทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกล้าแสดงออก  สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย

วันนี้ (6 ก.ย. )  นางจินดา ถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสังกัดเทศบาล อนุบาลแหลมฉบังเกมส์ ครั้งที่ ๓  เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีพัฒนากาทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกล้าแสดงออก  สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรักความสามัคคีรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างกัน โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จ.ชลบุรี

การแข่งขันกีฬาอนุบาลแหลมฉบังเกมส์ ครั้งที่๓  นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า และสีแดง ขาว  จัดให้มีการแข่งขันออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ การประกวดกองเชียร์ ซึ่งจะให้เห็นถึงความสามัคคีกันในหมู่คณะ การแข่งขันวิ่งผลัดใส่บอลในตะกร้า การแข่งขันเดินตัวหนอน   การแข่งขันเตะลูกที่จุดโทษ และการแข่งขันโยนบอลลงห่วง 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ