saostar

Banner โฆษณา

โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้วเสร็จแล้ว รอทดสอบระบบ

โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ทั้งบนบกและในทะเล เสร็จแล้ว 100 %  เหลือเพียงการทดสอบระบบ  คาดต้นปี 63 พร้อมเปิดดำเนินการ

วันนี้ (17 ต.ค.) ที่คลังน้ำมันศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อมาร่วมตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ณ คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว คลังน้ำมันศรีราชา มีการดำเนินการใน  3 ส่วน  คือ บริเวณคลังน้ำมันศรีราชา ปตท. ,บริเวณโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ และบริเวณชายหาด ทะเล และท่าเทียบเรือกลางทะเล ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนั้นได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 %  โดยเหลือเพียงการทดสอบระบบการควบคุมอัตโนมัติป้องกันท่อรั่วเท่านั้น  คาดว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในต้นปี 2563 นี้  เพื่อทดแทนท่อเก่าที่มีอายุใช้งานมานานกว่า 50 ปีแล้ว

นายชัยยศ  กล่าวว่า  ในการดำเนินการนั้น ทางบริษัทฯจะติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านระดับเสียง ,คุณภาพน้ำทิ้ง และคุณภาพน้ำทะเลและนิเวศวิทยาทางทะเล โดยมีการเชิญตัวแทนจากชุมชน กลุ่มประมง และเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน เพื่อให้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ซึ่งที่ผ่านมาได้ควบคุมตรวจสอบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ด้าน น.ส.นวลจันทร์ เอี่ยมประพันธ์ พนักงานบริหารสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ บริษัท ปตท.และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  ขณะนี้แม้โครงการจะเสร็จสมบูรณ์  100 % แล้ว แต่ทางบริษัทฯก็ยังเฝ้าติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย และจริงจัง เพื่อให้ทุกๆอย่างอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ