saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลฯ นำจิตอาสาทำความดีปรับภูมิทัศน์ ศาสนสถาน

ที่  วัดเขาบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานนำประชาชนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเปิดกรวยดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นจึงกล่าวคำถวายสดุดี และนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง และร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถานถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเขาบางพระ 

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของอำเภอศรีราชาร่วมกันปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบบริเวณวัดเขาบางพระ วัดวิเวการาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อเป็นการสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ได้ทรงวางระเบียบแบบแผนการปฏิบัติของสงฆ์ส่งออกประกาศว่าด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงพระราชทานความสนับสนุนแก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักร


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ