saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าฯชล​ เปิด​ " แหลมฉบังเกมส์ ภาคตะวันออก " สุดยิ่งใหญ่

  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็น ปลื้ม หลัง รร.ทบ.แหลมฉบัง คว้า 11 ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันกระโดดเชือกจากปีที่ผ่านมา พร้อมเป็นประธานเปิดการแข่งขันรายการ " แหลมฉบังเกมส์ " โดยในปีนี้ ทางแหลมฉบังเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปี 2563  รวม 35 แห่ง 13 ชนิดกีฬา

      วันนี้(19 ต.ค.62) ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตชลบุรี  อ.เมือง จ.ชลบุรี นาย ภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นาง จินดา  ถนอมรอด  นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ร่วมกันเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก รวม 35 แห่ง แข่งขัน 12 ชนิดกีฬา

     เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักและความสามัคี พัฒนาศักยภาพของนักเรียนสังกัด อปท.(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการด้านร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง  กล้าแสดงออก  สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด อปท. ผูกมิตรไมตรีต่อกันอีกด้วย

      ในขณะที่นาย ภัคธร  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเป็น ปลื้มและชื่นชม  ชมเชย ที่ในปีที่ผ่านมา รร.ทบ.แหลมฉบัง ได้คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน ในการแข่งขันกระโดดเชือก มาได้ถึง 11 ใบ อันเป็นสิ่งที่ดี ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในสังกัด อปท.อย่างเห็นได้ชัด จึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้การสนับสนุนต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ