saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย เทิดไท้สมเด็จย่า ชาวประชาสุขภาพดี

ที่ ลานด้านหน้าอาคารเกษตรสนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี  นายแพทย์ วิชาญ  ลือสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานใน พิธีเปิดงาน วันพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย  เทิดไท้สมเด็จย่า ชาวประชาสุขภาพดี เนื่องด้วยในวันที่ 21  ตุลาคม  ของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย    ผู้ซึ่งทรงใช้เวลาตลอดพระชนม์ชีพพัฒนางานด้านสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระวรกาย กำลังปัญญา และพระราชทานทรัพย์ให้แก่งานด้านนี้อย่างแท้จริง ทางราชการได้กำหนดให้เป็น วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์  วันทันตสาธารณสุข และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีต่อการสาธารณสุขไทย

                 ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมการต่างๆ ดังนี้ บริการวัดความดันโลหิต  ชั่งน้ำหนักบริการรับบริจาคโลหิตบริการรับบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะบริการอุดฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน และ ตรวจสุขภาพช่องปากฟรีบริการ ให้คำแนะนำการใช้ยาในผู้สูงอายุ  การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง  วิธีทำความสะอาดฟันปลอม การป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  อาหารชะลอวัย กิจกรรมสร้างสุขในผู้สูงอายุ  รวมถึงการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ