saostar

Banner โฆษณา

จิตอาสา ท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะชายหาดบางละมุง

 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกับชาวชุมชนและพนักงานเก็บขยะบริเวณชายหาดบางละมุง หลังได้รับการแจ้งว่ามีขยะเป็นจำนวนมากมากองริมชายหาด ทำให้ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมเสียหาย

                วันนี้ ( 25 ต.ค. ) เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา ท่าเรือแหลมฉบัง รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกับชาวชุมชนและพนักงานเก็บขยะบริเวณชายหาดบางละมุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในเดือนที่ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการแสดงพลังสามัคคีระหว่างผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่และประชาชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนบางละมุง ว่ามีขยะเป็นจำนวนมาก มากองริมชายหาด ทำให้ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมเสียหาย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

                สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ใส่หมวกและผ้าพันคอจิตอาสา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจกรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  คำว่า จิตอาสา คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น จะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา จิตวิญญาณของเราด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ