saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ที่  อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  พร้อมยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นพร้อมกันร้องเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นล้นพ้น จากนั้น ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยมี นิทรรศการพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาการ โครงการพระราชดำริ กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยังมีการ แจกต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 100 ต้นข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ