saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับชุมชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมโนรม

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และชุมชน ทอดกฐินสามัคคี ณ  วัดมโนรม  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบยอดปัจจัยรวมเป็นเงินเกือบ 3 ล้านบาท

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับชุมชนบ้านอ่าวอุดม พร้อมด้วยพันธมิตรรอบโรงกลั่นฯ และผู้มีจิตศรัทธาได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้นวัดมโนรม ณ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศบาลนครแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหารกลุ่มไทยออยล์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชนรอบโรงกลั่นฯ ให้เกียรติร่วมงาน ที่วัดมโนรม ตำบลทุ่งศุขลา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กฐิน ขบวนแห่ องค์กฐิน  พร้อมทั้งมหรสพ และรำวงพื้นบ้าน ในช่วงเย็นของวันที่ 18 ตุลาคม พร้อมทั้งต่อเนื่องมาถึงวันที่ 19  ตุลาคม ด้วยกิจกรรมพิธีการทางศาสนา ระหว่างประชาชนในชุมชน และพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสามัคคี การร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุ และถวายผ้ากฐิน โดยมียอดกฐินรวม 2,887,329 บาท 

ประกอบด้วย เงินบริจาคจากบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ และพนักงาน จำนวน 1,964,820 บาท  เงินจากผ้าป่า และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 922,512บาท รวมทั้งสิน  2,887,329  บาท ซึ่งทางวัดมโนรม  มีความประสงค์จะนำเงินกฐินดังกล่าวไปทำนุบำรุงบูรณะซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ