saostar

Banner โฆษณา

กลุ่มรักษ์ชายหาดฯ ปล่อยทุ่นดักกระทง ริมหาดศรีราชา ป้องกันอันตรายแก่สัตว์น้ำ

 กลุ่มรักษ์ชายหาดสวนสุขภาพศรีราชา ร่วมกันปล่อยทุ่นดักกระทงบริเวณริมหาดสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อป้องกันกระทงลอยออกสู่ทะเล อาจก่อให้เกิดอันตายต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในทะเล รวมทั้งเชิญชวนประชาชนมาลอยกระทงบริเวณดังกล่าวเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บกระทงที่ลอยไปแล้ว

                วันนี้ ( 10 ต.ค. ) นางสาวพรจิตร ธนจิตศิริพงศ์  พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ นาวินวุฒิไชย นายพศวัชร์ พุทธรัตน์ และกลุ่มนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี ได้ร่วมกันปล่อยทุ่นดักกระทงลงสู่ทะเลบริเวณ ริมชายหาดสวนสุขภาพเทสบาลเมืองศรีราชา เป็นระยะความยาวประมาณ 245 เมตร โดยทุ่นดักกระทงนี้ทำมาจากขวดพลาสติกที่มีประชาชนช่วยกันบริจาคมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้เวลากว่า 1 สัปดาห์ที่จิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ทุ่นดักกระทงนี้จนสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุ่นดักกระทงที่จะมีประชาชนมาลอยกระทงกันเป็นจำนวนมากในวันลอยกระทงที่จะถึงนี้  เป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในท้องทะเลบ้านเรา รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนทั่วไปกันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง

                นางสาวพรจิตร ธนจิตศิริพงศ์   เปิดเผยว่า ในวันนี้กลุ่มจิตอาสารักษ์ชายหาดสวนสุขภาพศรีราชาได้ร่วมกันปล่อยทุ่นดักกระทงที่ทำมาจากขวดพลาสติกที่มีความยาวถึง 245 เมตร ลงสู่ทะเล เพื่อใช้ป้องกันกระทงจำนวนมากที่ประชาชนจะมาลอยกันในวันลอยกระทง แม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายแล้ว แต่ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย หรือวัสดุบางอย่างเช่น ลูกแม็ก เข็มกลัด เส้นลวด ที่อยู่ในกระทง อาจจะทำให้สัตว์น้ำบางชนิดกินเข้าไปและทำให้เสียชีวิตได้ จึงทำให้ทางกลุ่มมีความคิดที่จะทำทุ่นดักกระทงที่จะได้จำกัดขอบเขตของกระทงและสามารถเก็บกระทงนำไปทำลายได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

                นายชัยวุฒิ นาวินวุฒิไชย เปิดเผยว่า ความคาดหวังของพวกเราคืออยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ประชาชน และนักเรียน ที่มีจิตอาสาบริจาคขวดน้ำพลาสติก ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยทำทุนดักกระทงอันนี้ขึ้นมา ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณที่สูง แต่มีประโยชน์กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ทำให้ธรรมชาติเสียหายไปมากกว่านี้ เป็นการดักกระทงไม่ให้กระทงลอยออกจากฝั่งไปสร้างความเสียหายให้กับท้องทะเล

                นายพศวัชร์ พุทธรัตน์ กล่าวว่า ส่วนหนึ่งพวกเราเป็นกลุ่มที่ผลักดัน กระตุ้นคนในพื้นที่ ให้มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการร่วมมือมากนัก แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นให้คนหันมาเห็นว่า เรื่อขยะและเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องอาศัยความร่วมมือของพวกเราทุก ๆ คน ไม่ใช่ปล่อยให้ร่วมกันทำเพียงสองสามคน

                ซึ่งในวันลอยกระทงทางกลุ่มรักษ์ชายหาดสวนสุขภาพศรีราชาขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมลอยกระทงกันบริเวณชายหาดสวนสุขภาพศรีราชา หน้าบ้านพักนายอำเภอศรีราชา ในบริเวณที่มีทุ่นดักกระทงล้อมรอบอยู่ ซึ่งน้ำทะเลจะลงในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินลงไปลอยในทะเลได้ในทันที ซึ่งทางกลุ่มจะจุดตะเกียงเป็นทางเดินลงสู่ทะเลเพื่อความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ