saostar

Banner โฆษณา

น้องแพรว ชนะเลิศประกวดนางนพมาศสมบูรณ์ ลอยกระทงนครแหลมฉบัง

 “น้องแพรว”พิมพ์แพรว นิยมไวทยะ ชนะเลิศการประกวดนางนพมาศสมบูรณ์ ในเทศกาลลอยกระทงนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นผู้มอบรางวัล

เมื่อคืนที่ผ่านมา ( 10 ต.ค. ) นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง 4 เขต ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคี อีกทั้งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

เนื่องจากเทศบาลนครแหลมฉบังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองการศึกษา จัดงานประเพรีลอยกระทงขึ้น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ เช่น การสาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ชมการประกวดนางนพมาศสมบูรณ์ โดยผู้ชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ นางสาวพิมพ์แพรว นิยมไวทยะ อายุ 24 ปี สโมสรโรตารี่แหลมฉบังส่งเข้าประกวด และยังมีการแสดงของศิลปิน นักร้อง แมงปอ ชลธิชา และ ศิลปินจากเวทีศึกวันดวลเพลงเด็ก คือน้องพอใจ ให้ชมกันอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ