saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับท่าเรือคิตาคิวชู

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดสัมมนา ทิศทางแนวโน้มการค้าระหว่างท่าเรือคิตาคิวชู และท่าเรือแหลมฉบังเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การกำหนดมาตรการความร่วมมืออันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท่าเรือ

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี กล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนา ทิศทางแนวโน้มการค้าระหว่างท่าเรือคิตาคิวชู และท่าเรือแหลมฉบังโดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากท่าเรือคิตาคิวชู และสมาคมส่งเสริมการขนส่งสินค้าท่าเรือคิตาคิวชู พร้อมด้วย ผู้แทนจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องสายการเดินเรือ ตัวแทนคลังสินค้า บริษัทผู้ผลิตสินค้า และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ณ ห้อง BALLROOM C โรงแรม CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT จังหวัดชลบุรี

                  โดย เรือโท ยุทธนา โมกขาว  กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2534 ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือคิตาคิวชู ได้ลงนามร่วมกันเป็นท่าเรือพี่น้อง นับถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 29 ปี ที่ผ่านมาได้มีการประชุมท่าเรือพี่น้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร่วมกัน การกำหนดมาตรการความร่วมมืออันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท่าเรือ รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท่าเรือทั้งสอง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะ Sister Port และผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ยังหวังว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งทางทะเลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่ดีต่อกัน อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ