saostar

Banner โฆษณา

รพ.พญาไท​ ศรีราชา​ ซ้อมเข้ม​ แผนเกิดอัคคีภัย​ สร้างความมั่นใจ

 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562  เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

วันนี้(29 พ.ย.)นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี  2562  โดยมีเจ้าหน้าที่และพยาบาลเข้าร่วมฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

นายสมนึก  กล่าวว่า  การฝึกซ้อมในครั้งนี้  ได้สมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แผนกสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มงาน Back office) ชั้น4  สาเหตุเนื่องจาก ไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงลุกลาม ยากแก่การควบคุม และใช้แผนอพยพโดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา และสภ.ศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ เพื่อนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับปรุงการดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ