saostar

Banner โฆษณา

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดกีฬาสีอัสสัมชัญศรีราชายิ่งใหญ่

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครบรอบ 75 ปี อย่างยิ่งใหญ่ มีริ้วขบวนพาเหรดสีสันสวยงานตระการตา เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม


                วันนี้ ( 21 พ.ย. ) ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครบรอบ 75 ปี เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก พล ต.ท.เชษฐา  โกมลวรรธนะ  ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายวัธญญู  เกตุน้อย รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย คณะภราดา  คณะกรรมการบริหาร  คณะครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน  สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                สำหรับการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในครั้งนี้ เป็นปีที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก่อตั้งมาครบรอบ 75 ปี ภายในกิจกรรมมีขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง 8 สี เดินลงสู่สนามด้วยการแต่งกายที่สวยงามตระการตา พร้อมนักกีฬาศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในประเภทต่าง ๆ เช่น พิภพ อ่อนโม้ มาโนช ปัญญาคง วีรพงษ์ ศรีเพ็ชร  เป็นต้น รวมทั้งนักกีฬาปัจจุบันที่ติดทีมชาติไทย เป็นนักกีฬาวิ่งคบเพลิง ซึ่งยังมีการจุดพลุหลากสีอย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับปีที่ 75 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ