saostar

Banner โฆษณา

ชาวหินเพลิงหนักสุด โดนเวนคืนอ่วม อุโมงค์ลอดทางรถไฟ

 ชาวบ้านชุมชนหินเพลิงโดนหนักสุด โดนเวนคืนที่ดินทางลอดโครงการรถไฟเชื่อม 3 ท่าเรือเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางและขนส่ง เสริมศักยภาพ EEC  หลังมีการออกแบบทางลอดใต้ทางรถไฟจุดตัดบ้านหินเพลิง ม.ราชมงคล ตะวันออก ต้องเวนคืนที่ดินหลายแปลง

                วันนี้ ( 5 ต.ค. ) บริษัทที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ได้จัดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ในส่วนของตำบลบางพระ ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธาน และมี นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

                สำหรับในส่วนของตำบลบางพระนั้น ทางบริษัทที่ปรึกษาได้ออกแบบการก่อสร้างจุดตัดทางรถไฟในจุดต่าง ๆ มาให้ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบ โดยพบว่าในส่วนที่จะมีผลกระทบกับประชาชนในจุดตัดตำบลบางพระมี 2 จุดใหญ่ ๆ คือ จุดตัดบ้านหินเพลิง-ม.ราชมงคลตะวันออก(ถนนเทศบาล 6 ) และจุดตัดค่ายลูกเสือวชิราวุธ-ห้วยยายพรหม ซึ่งสองจุดนี้มีการออกแบบจุดตัดเป็นอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ ซึ่งจะทำให้สองจุดนี้มีการเวนคืนที่ดินของประชาชนด้วย

                ซึ่งจุดตัดหินเพลิงนี้จะมีการเวนคืนที่ดินริมถนนสายดังกล่าวเป็นระยะทาง 170 เมตร จะเริ่มต้นขยายทางตั้งแต่หอพักผึ้งน้อย 2 ไปจนถึงบริเวณบ่อปลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ส่วนขยายเส้นทางจากจุดกึ่งกลางถนนไปอีกฝั่งละ 20 เมตร ซึ่งทำให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยริมถนนทั้งสองฝั่งถูกเวนคืนเป็นจำนวนมาก

                ทางด้านถนนสายค่ายลูกเสือวชิราวุธ-ห้วยยายพรหม ก็จะเป็นอุโมงค์ทางลอดเช่นกัน ซึ่งมีการออกแบบขยับขึ้นไปทางทิศเหนือเพื่อหลบอาคารพาณิชย์ของโครงการหมู่บ้านไอลีน แต่จะไปเวนคืนที่ดินเปล่าของโครงการหมู่บ้านมณีรินทร์แทนที่ และจากเดิมเป็นโค้งรูปตัวยู บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ก็จะมีการออกแบบให้เป็นทางตรงเชื่อมถนนกันแทนที่

                ในส่วนจุดตัดอื่น ๆ ทางการรถไฟก็จะมีการก่อสร้างทางยกระดับข้ามถนนทุกจุดตั้งแต่ ถนนเทศบาล 7 (เส้นชลประทาน) ถนนเทศบาล 8 (เส้นศูนย์ผู้สุงอายุฯ) ถนนเทศบาล 9 (เส้นคอเขาบางพระ) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จะเป็นทางยกระดับข้ามถนนทุกเส้น

                ซึ่งการจัดประชุมในครั้งต่อไปได้กำหนดไว้ในวันที่ 25 พ.ย.2562 ที่พัทยา และวันที่ 29 พ.ย. 2562 ที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ