saostar

Banner โฆษณา

ปตท มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ กว่าสามแสนบาท

บริษัท ปตท.คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา มอบทุนการศึกษา จำนวน 96 ทุน รวมทั้งสิ้นกว่า 3  แสนบาท  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน ที่มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดทุนทรัพย์  ประจำปี 2562

ที่ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาปตท. ประจำปี 2562 พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน โดยมีนายชัยยศ หงษ์ขจร  ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รวมทั้งประธานชุมชน นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายชัยยศ กล่าวว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนมาโดยตลอด จึงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องสมุด สร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ขาดแคลน เช่นเดียวกับการมอบทุนการศึกษา ปตท. ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติที่มีผลการเรียนที่ดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ทางคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา ได้มีโอกาสมอบทุนจำนวนทั้งหมด 96 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 356,000 บาท ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนนี้จะช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงตัวเยาวชนให้มีทั้งคุณภาพและคุณธรรมอันดี เป็นรากฐานที่ดีในอนาคตต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ