saostar

Banner โฆษณา

TOP SPP ในเครือไทยออยล์ฟังความเห็นประชาชนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ในเครือไทยออยล์ เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้เสีย โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ) เพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 386.4 เมกะวัตต์ ในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับประเทศ

วันนี้ ( 25 พ.ย. ) นาย ธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก(ส่วนขยายครั้งที่ 1) ของบริษัทท็อป เอสพีพี จำกัด ในเครือไทยออยล์ โดยมี นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประชาชนในพื้นที่รอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

                บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับประเทศ โดยการจำหน่ายพลังไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวมทั้ง จำหน่ายพลังไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ไอน้ำ โดยตรงให้กับโรงานในกลุ่มบริษัทไทยออยล์

ปัจจุบันโครงการเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรับก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 246.4 เมกะวัตต์ โดยโครงการมีแนวคิดขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า เป็น 386 4 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึ้น140 เมกะวัตต์) เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทไทยออยล์ และการขยายโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 60 เมกะวัตต์ จำนวน 2ชุด และโอนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำขนาด 20 เมกะวัตต์จำนวน 1 ชุด จากบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำหลักในโครงการ

การก่อสร้างโครงการจะใช้ระยะเวลาประมาณ 27 เดือน กำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2565 และทำการทดสอบการเดินเครื่อง จากนั้นจึงจะสามารถเปิดดำเนินการได้ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ