saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯ จัดพิธีน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่9

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9

      ที่ บริเวณลานหญ้าด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ได้ประธานในจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย   ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  โดยมี พระครูธรรมธร อังกูร โชตโกเจ้าอาวาสวัดเขาบางพระ  เป็นผู้นำสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร แพทย์พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาล นิสิตแพทย์ เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ