saostar

Banner โฆษณา

วิ่งการกุศล Thaioil Charity Run มอบเงินกว่า 9 แสนช่วยสาธารณประโยชน์

วันนี้ (1 ธ.ค.) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการ"สัมพันธ์"องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา นายสมเจตต์ พานทอง รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 9 นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายไพบูรณ์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Run 2019 เพี่อหารายได้มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์  ส่งเสริมคุณภาพสังคมและชีวิตของประชาชนอันครอบคลุมไปถึงกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งการทำประโยชน์ร่วมกัน และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และประธานจัดงาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีนักวิ่งทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 3700 คน โดยมีรายได้ในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท ได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสมทบทุนสร้าง อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นจำนวน 600,000 บาท ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย บางพระ 100,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา 100,000 บาท และชมรมผู้สูงอายุ อบต. บางพระ 100,000 บาท
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ