saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

อำเภอศรีราชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานจำนวนมาก ดังคำขวัญวันเด็กปี 2562 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ที่อาคารศรีราชาประชาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการเปิดงาน โดยนายอำเภอศรีราชาได้อ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีที่มีมาถึงเด็กๆ และเยาวชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือขององค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ร่วมใจจัดขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังคำขวัญวันเด็กปี 2562 ของนายกรัฐมนตรีที่ว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย


โดยภายในงานได้มีการจัดบูธกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล บูธวาดภาพระบายสี โรงหนังกลางแปลงจำลอง ส่วนด้านนอกอาคาร ได้มีการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหารจากกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ตำบลบางพระ บ้านลมมหาสนุก รถไฟจำลอง ซึ่งก็สร้างความสุขและสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมากรวมถึงมีซุ้มอาหารจากภาครัฐและเอกชนนำอาหารและเครื่องดื่มมาแจกให้รับประทานฟรี  และในส่วนของที่ทำการอำเภอศรีราชาก็ได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนให้กับเด็กๆ และที่ห้องทำงานของนายอำเภอ ได้มีกิจกรรมนายอำเภอน้อย โดยนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มานั่งเก้าอี้ของนายอำเภอและถ่ายภาพคู่กับนายอำเภอ รวมทั้งได้แจกของที่ระลึกให้กับเด็กๆ อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ