saostar

Banner โฆษณา

9 สถาบันชิงชัย กีฬา มทร แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 มทร ตะวันออก เจ้าภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 โดย 9 สถาบันเข้าร่วมชิงชัย 131 เหรียญทอง จาก 15 ชนิดกีฬาในระหว่างวันที่ 1-8 ก.พ.นี้

                วันนี้ ( 7 ม.ค.)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1- 8 ก.พ.นี้

โดยจะมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศเข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี  (เจ้าภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นายศิริชัย  สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เผยว่าการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หรือ ตะวันออกเกมส์เป็นการประสานความร่วมมือกับ มทร.ทั้ง 9 แห่ง และภาคเอกชน จัดให้มีการแข่งขันจำนวน 15 ชนิดกีฬา 131 เหรียญทอง การประกวด MISTER RMUT 2020 , MISS RMUT 2020, MISS QUEEN RMUT 2020, MISS JUMBO QUEEN RMUT 2020 , MISS CONGENIALITY QUEEN RMUT  2020  การประกวด วงดนตรี และ การประกวดผู้นำเชียร์

ขณะที่มาสคอต หรือสัตว์นำโชค คือ "น้องตะวัน" และ "น้องฟ้าใส" ซึ่งการออกแบบมาจากสัตว์ 4 ชนิด คือ เขาบนศีรษะ ออกแบบมาจาก เขากระทิงซึ่งเป็นสัตว์ลักษณ์เก่าแก่ในวิทยาเขตจันทบุรี   ใบหน้าและลำตัว ออกแบบจากลักษณะของ พญานาคซึ่งเป็นพาหนะของพระพิรุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่บางพระ มือ ออกแบบเป็น "กีบม้า" ซึ่งเป็นสัตว์ประจำปีเกิดของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรษภูวนารถ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และปีก ออกแบบเป็น "ปีกหงส์" ซึ่งออกแบบจากหงส์ สัตว์พาหนะของพระวิษณุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่อุเทนถวาย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ