saostar

Banner โฆษณา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรมั่นใจตะวันออก มีน้ำใช้พอเพียงตลอดแล้ง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ยันมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

วันนี้ (17 มกราคม 2563) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี พร้อมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยมีนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ สำนักงานชลประทานที่ 9 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวว่า ตอนนี้สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ยังอยู่ในแผนการรองรับภัยแล้ง จากเดิมตั้งไว้ที่ 6+2 เดือน  แต่ต้องเพิ่มกันฝนทิ้งช่วงเป็น 6+3 เดือนแทน โดยได้รับรายงานพบว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในปัจจุบัน การส่งน้ำมาช่วยได้หยุดลงแล้ว ทั้งฝั่งตะวันตกจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต รวมทั้งจากแม่น้ำบางปะกงที่มีระดับความเค็มสูง

สำหรับในภาคตะวันออกทางรัฐบาลกำชับให้บริหารจัดการน้ำให้ดีอย่าให้ขาดแคลน เพราะเป็นภูมิภาคที่จะมีโครงการใหญ่ ๆ อย่าง EEC มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในภูมิภาคนี้ ซึ่งพบว่าทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกมีการใช้น้ำสูง ส่วนในจังหวัดชลบุรีไม่มีแม่น้ำไหลผ่านเป็นของตนเองในจังหวัด แต่มีอ่างเก็บน้ำบางพระ และอ่างเก็บน้ำหนองค้อที่จัดส่งน้ำให้ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และประชาชนได้ใช้น้ำ ซึ่งโชคดีที่อ่างเก็บน้ำพานทองสร้างเสร็จแล้ว ก็จะทำการดูดน้ำเข้าไปจัดเก็บเพื่อสามารถช่วยแบ่งเบาภาระการจ่ายน้ำของทั้งสองอ่างได้

ในวันนี้มีการมอบนโยบายบางส่วน ซึ่งพบว่าการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกยังอยู่ในแผน มีการจัดสรรน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่ก็ยังให้เพิ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันประหยัดน้ำต่อไป และจะเร่งรัดโครงการโครงข่ายการผันน้ำในภาคตะวันออก จากอ่างเก็บน้ำหนึ่งไปยังอ่างเก็บน้ำอีกแห่ง เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำดอกกราย ไปยังอ่างเก็บน้ำอื่น ๆ ได้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ