saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง จัดมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน

 เทศบาลนครแหลมฉบังห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพของพนักงานและประชาชน จึงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการในเทศบาล เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกัน สุขภาพและการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

วันนี้ ( 30 ม.ค. ) นายก จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019, 2019-nCoV) ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ และการป้องกัน ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย โดยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดมือ รวมทั้งให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนที่มารับติดต่อราชการภายในสำนักงานนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่าในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ในประเทศไทยจำนวนหลายราย ซึ่งเขตเทศบาลนครแหลมฉบังก็เป็นพื้นที่มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสเช่นกัน โดยการประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลฯ ให้พี่น้องประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ทั้งนี้ จัดให้มีจุดบริการบริเวณหน้าสำนักงาน เพื่อร่วมคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการ แจกหน้ากากอนามัยและเจลฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดมือ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัส ซึ่งในวันนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสและฝุ่น PM 2.5 ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในเทศบาลนครแหลมฉบังด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ