saostar

Banner โฆษณา

ทีม Camlife เจ๋ง ชนะเลิศไอเดีย ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

ทีม Camlife จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจ๋ง ชนะเลิศไอเดีย ในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ท้องถนน ในการแข่งขัน Roojai. com Road to the Future กระตุ้นคนรุ่นใหม่ร่วมแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

Roojai. com ผู้นำอันดับหนึ่งด้านประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ในประเทศไทยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการจัดแข่งขัน Roojal.com Road to the Future เวทีแสดงความสามารถให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นผู้ขับขี่รุ่นใหม่ได้แชร์ไอเดียและมีส่วนแสดงศักยภาพในการสร้างท้องถนนให้ปลอดภัยด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อค้นหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้ท้องถนนประเทศไทย และขานรับนโยบาย ไทยแลนด์ 4 0 จึงได้เชิญชวนเหล่านักศึกษาไฟแรงจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อประกวดไอเดียการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงยกระดับสถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมด้านการขับขี่ที่อันตรายประเทศหนึ่งในโลก

โดยมี 10 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ เข้าชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท ได้แก่  1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Voodoocam) 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (EE Team@kmutt ) 3. มหาวิทยาลัยมหิดล (LAST )  4 . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ComMech ) 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูก็ต (EasyNormal) 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (WANNAONE )7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Camlife ) 8.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Phillary Enneering) 9. มหาวิทยาลัยมหิดล (The Blank (kuhaku - 空白) 10 มหาวิทยาลันชียงใหม่ (PDT Technological Innovation)

ซึ่งผลปรากฏว่าทีม Camlife จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เจ๋ง ชนะเลิศไอเดีย ในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ท้องถนนไปครองข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ