saostar

Banner โฆษณา

วิศวกรรมแหลมฉบัง MOU ทางวิชาการกับ ม โคเวนทรี และ Finnต่อยอดการศึกษาไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.โคเวนทรี และ Finn School of business and Tourism  เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง สามารถศึกษาต่อปริญญาตรี ณ ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ

วันนี้ ( 13 ม.ค. ) ดร.ก้านทิพย์  ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กับ มหาวิทยาลัยโคเวนทรี และ ฟิน สคูล ออฟ บัสสิเนส แอนด์ ทัวริซึ่ม โดยมี พร้อมด้วย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง  พร้อมด้วย มิสเตอร์เควิน ดันน์ ผู้จัดการระดับภูมิภาคมหาวิทยาลัยโคเวนทรี  และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการสถาบันฟิน ฯ ร่วมลงนาม โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และ ดร.แจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง รวมทั้ง บุคลากรที่สำคัญทางการศึกษาทั้งไทยและประเทศอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมธรรมศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                   การจับมือมือร่วมกันระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กับ มหาวิทยาลัยโคเวนทรีและ Finn School of business and Tourism  นับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง สามารถศึกษาต่อปริญญาตรี ณ ต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบของอาชีวพรีเมียม เพื่อยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนในยุคของไทยแลนด์ 4.0 ที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุน สู่ระดับสากลในระเบียงเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นกำลังพลของประเทศต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ