saostar

Banner โฆษณา

หลวงพ่ออลงกตพร้อมมอบฟรี หนังสือธนบัตรเหรียญที่ระลึกและพุทธประวัติเพื่อการศึกษา

ศิษย์หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ พร้อมมอบหนังสือประวัติธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ ๙  รัชกาลที่ ๑๐ หนังสือรวมภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และหนังสือพุทธประวัติ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเพื่อใช้ในการศึกษา

                วันนี้ ( 7 ก.พ. ) นายปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์ อายุ 53 ปี ลูกศิษย์หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เปิดเผยว่า หลวงพ่ออลงกตได้จัดสร้างหนังสือที่รวบรวมธนบัตรหมุนเวียน ธนบัตรที่ระลึก ทุกรุ่น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  หนังสือเหรียญที่ระลึกสองรัชกาล หนังสือรวมภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และหนังสือพุทธประวัติ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ออกมา โดยมีความตั้งใจที่จะแจกให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไว้ใช้ในการศึกษาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้และทราบประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคต ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแจกให้กับโรงเรียนไว้ใช้ในการศึกษาแล้วบางส่วน

                นายปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์ กล่าวว่า เริ่มต้นจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต หลังจากนั้นหลวงพ่ออลงกตได้จัดทำหนังสือเกี่ยวกับพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ขึ้นมา รวมทั้งจัดทำหนังสือเหรียญที่ระลึก ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียน ธนบัตรที่ระลึก ในสมัยรัชกาลที่ ๙ ที่ผลิตออกมาใช้จริง เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้ ว่าธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ ๙ มีแบบใดบ้าง รวมทั้งธนบัตรที่ระลึกกรณีพิเศษในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นธนบัตรที่หาดูได้ยากมาใส่รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด และเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตออกมาใช้ในรัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีไว้ศึกษากัน ให้เกิดความรักและหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์กันให้มากขึ้น  และยังพิมพ์หนังสือประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปรินิพพาน ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากในสมัยนี้การส่งเสริมการศึกษาวิชาเกี่ยวกับการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติในแง่ของนักธรรมนั้นมีน้อยลง

หลวงพ่ออลงกตก็เห็นว่าควรที่จะมอบหนังสือชุดนี้ให้กับทางโรงเรียน โดยเฉพาะคุณครูได้ศึกษาเรียนรู้ ก่อนจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในห้องเรียนได้รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระพุทธศาสนา ซึ่งถ้าโรงเรียนใดมีความประสงค์หนังสือชุดนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ นายปิยพงษ์ ประเสริฐรัตน์ เบอร์โทร 086-1485040ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ