saostar

Banner โฆษณา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ห่วงใยใส่ใจสุขภาพอนามัยนักท่องเที่ยว แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ ผู้บริหาร ได้ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยและฉีดเจลล้างมือให้ กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ  และ นักเรียน ที่เข้ามาใช้บริการเที่ยวชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส covid 2019  จากสถานการณ์แพร่ระบาด ในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและให้ความรู้เบื้องต้น ในวันนี้ วันนี้ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว บริเวณส่วนแสดงช้างเอเชีย โชว์ช้างว่ายน้ำ ได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักเรียน ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดให้มีการแจกหน้ากากอนามัยและฉีดเจลล้างมือ ก่อนเข้าชมช้างว่ายน้ำ บริเวณโถงชมมุมใต้น้ำ ผ่านสระกระจกใส ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นอิริยาบถของช้างขณะที่มันกำลังว่ายน้ำอย่างชัดเจน โดยนำช้างสีดอ ชื่อมงคล อายุ 28 ปี  โชว์ทักษะธรรมชาติว่ายน้ำด้วยลีลาที่น่าทึ่ง ทั้งดำผุดดำว่ายและเดินสองเท้าในน้ำ สระน้ำช้างขนาดใหญ่ สุดน่ารัก สร้างความประทับใจ ต่างยกกล้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก                                            

นอกจากนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยังได้เตรียมเจลล้างมือ ไว้ตามจุด ต่าง ๆได้แก่ จุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ส่วนแสดงเพนกวิน และส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตัวของนักท่องเที่ยว ให้ความรู้เบื้องต้น และการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid19 อีกด้วย 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ