saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ผลกระทบจาก โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ท็อป เอสพีพี หนึ่งกลุ่มไทยออยล์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยายครั้งที่ 1)

วันนี้ (27 ก.พ.) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง , นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นางสิริมา จิรกิจธนา ปลัดอำเภอศรีราชา และ นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ร่วมเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด โดยมีผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรับก๊าซจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตไฟฟ้า246.4 เมกะวัตต์ โครงการมีแนวคิดขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 386.4 เมกะวัตต์ (เพิ่มขึ้น 140 เมกะวัตต์) เพื่อรองรับการพัฒนาในกลุ่มไทยออยล์ ซึ่งมีลูกค้าผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการขยาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมในไทยออยล์เท่านั้น และไม่ขายให้ กฟผ. โดยติดตั้งเครื่องจักรกังหันก๊าซขนาด 60 เมกะวัตต์ จำนวน 2 ชุด และโอนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ ขนาด 20 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุด จากบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซหลักในโครงการ

การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่คณะผู้ศึกษาจะได้นำข้อมูลกลับมาประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนรอบด้าน จัดทำเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ สผ. พิจารณาตามลำดับขั้นตอนต่อไป









ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ