saostar

Banner โฆษณา

ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาเข้ม ตั้งด่านตรวจยาเสพติด นำตัวไปบำบัด

ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ร่วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 หนองขาม เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีราชา  ชรบ.หมู่บ้าน  ตั้งด่านตรวจยาเสพติดและผู้เสพเพื่อตัวส่งไปบำบัดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน   

วันนี้(16 ก.พ. 2563)   นางสาว นริศรา ทิพยางกูล ปลัดปกครองฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นาย ปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่4 ตำบลหนองขาม  ,เจ้าหน้าที่ตำรวจหนองขาม  ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองขาม ,เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีราชา  และ ชรบ.หมู่บ้าน  กว่า 30 นาย  ได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมผู้เสพสารเสพติดกับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณถนนวงเวียนเขาชี หมู่4 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ตรวจพบทางเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปทำประวัติก่อนส่งตัวเข้ารับการบำบัดให้เลิก ตามนโยบาย  ผู้นำชุมชนเขาชี เขาตะแบก หมู่4 ตำบลหนองขาม  ในการ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด  เพื่อให้สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ร่วมปกป้องลูกหลาน ให้ห่างไกลยาเสพติด ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ