saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรแหลมฉบังเข้มส่งออกหน้ากากอนามัย พบผู้กระทำผิด 1 รายเกิน 6 พันชิ้น

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มการส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์เกือบทุกตู้  ที่ผ่านมาพบผู้กระทำความผิดส่งออกเกินจำนวนที่ขออนุญาต 6,000 ชิ้น ส่งดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว


                วันนี้ ( 16 มี.ค. ) นายนิมิตร แสงอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ต.อ.ประสงค์ ศิริทิพย์วานิช ผู้กำกับ สภ.แหลมฉบัง ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางสาวพัตถาภรณ์ ไชยานุพงศ์ ผอ.กองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้า 1 ผู้แทนกรมการค้าภายใน และตัวแทนบริษัทฯ เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ส่งออก ร่วมกันตรวจสอบสินค้าส่งออกประเภท "หน้ากากอนามัยทางการแพทย์" ใบขนสินค้าขาออก 4 ฉบับ (4 ตู้คอนเทนเนอร์) สำแดงชนิดสินค้าเป็น "ผ้าปิดจมูกใช้ทางการแพทย์" ปริมาณกว่า 3.2 ล้านชิ้น มูลค่า 5.1 ล้านบาท โดยใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI ส่งออกไปยังปลายทางประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของกรมการค้าภายใน ซึ่งหน้ากากอนามัย 5 ฉบับ เลขที่ กท 37/63, กท 40/63, กท 43/63, กท 45/63 , กท 47/63 

              จากการเปิดตู้สินค้าตรวจสอบพบชนิดและปริมาณตรงตามที่สำแดงในใบขนสินค้าและใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการนำเข้าวัตถุดิบ และผลิตเพื่อส่งออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่พบว่ามีการกระทำความผิดแต่อย่างใด สำหรับการตรวจการส่งออกหน้ากากอนามัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และชี้แจงแก้ข่าวลือต่าง ๆ ว่ามีการลักลอบนำหน้ากากอนามัยส่งขายไปยังต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ็มเมอรัลด์ฯ เป็นอย่างดี  ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

                นายนิมิต แสงอำไพ เปิดเผยว่า บริษัท เอ็มเมอรัลด์ฯ ได้ส่งสินค้าออกเป็นประจำอยู่แล้ว ก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด -19 ซึ่งได้ผ่านการตรวจของศุลกากรมาโดยตลอด ซึ่งบริษัท เอ็มเมอรัลด์ฯ ได้สิทธิ BOI ซึ่ง BOI ได้ขออนุมัติบอร์ดการลงทุนนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตแล้วส่งออกไปเท่านั้น โดยมีอายุวัตถุดิบ 1 ปี ถ้า 1 ปีไม่ได้ส่งก็ต้องให้หยุดเพื่อเสียภาษี ซึ่งถ้าจะเสียภาษีต้องขอบอร์ด BOI เพื่อขอเสียภาษีศุลกากร แล้วขายไปได้เลย 30 วันแล้วมาชำระภาษี ซึ่งถ้าไม่ชำระก็จะถูกปรับ 4 เท่าของงราคาของและมีโทษจำคุกด้วย ทั้งหมด BOI เป็นผู้ดูแล ส่วนศุลกากรจะเป็นผู้ดูแลที่ประตูประเทศให้ นำเข้า-ส่งออก แล้วป้อนข้อมูลให้ BOI สำหรับบริษัทเอ็มเมอรัลด์ฯ  เป็นผู้รับจ้างผลิตหน้ากากอนามัย  แต่ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทต่างประเทศ

                การตรวจสินค้าในวันนี้ ศุลกากรไม่ห่วงบริษัทที่แจ้งว่าเป็นหน้ากากอนามัย แต่ห่วงบริษัทที่แจ้งเป็นสินค้าประเภทอื่น แล้วลักลอบนำหน้ากากอนามัยส่งออกไปนอกประเทศ ซึ่งทางศุลกากรต้องทำการเอ็กซเรย์ตู้สินค้าขาออกเกือบทุกตู้ ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์จะต้องทำงานหนักเป็นอย่างมาก  ส่วนตู้ที่แสดงว่าเป็นหน้ากากอนามัยก็จะต้องตรวจสอบจำนวน และคุณภาพ ในเดือนที่ผ่านมาศุลกากรสามารถตรวจจับบริษัท 1 รายดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่ส่งสินค้าเกินจำนวนใบอนุญาตไปจำนวน 6,000 ชิ้น นอกนั้นยังไม่พบว่ามีการกระทำผิดในเรื่องอื่น ๆ 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ