saostar

Banner โฆษณา

ฉลองครบรอบ 119 ปี วันสถาปนากรมที่ดินมอบโฉนดที่ดินแก่วัดเกาะล้าน

ฉลองครบรอบ 119 ปี วันสถาปนากรมที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ควงนายกเมืองพัทยา มอบโฉนดที่ดินแก่วัดเกาะล้าน หลังตรวจสอบแล้วว่าที่ดินของวัดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

วันนี้ (13 มี.ค.63) ที่วัดใหม่สำราญ เกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมอบโฉนดที่ดินแก่วัด เนื่องในโอกาสครบรอบปี การสถาปนากรมที่ดิน 119 ปี โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือ ภาคที่ 1 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี รวมถึงคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชนและชาวบ้านเกาะล้านเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ด้วยวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ของทุกปีตรงกับวันสถาปนากรมที่ดิน และปี 2563 นี้ ถือเป็นปีที่ 119 ที่เปิดให้บริการประชาชน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมที่ดินได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นกรมที่ดินยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

อนึ่ง วัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะล้าน หมู่ที่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดใหม่สำราญ ได้รับอนุญาตให้ตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2465 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันมีพระมหาวีระยุทธ วุฒิธัมโม เป็นเจ้าอาวาส

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 วัดใหม่สำราญ โดยผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ได้ทำการรังวัดปรากฏผลการรังวัดได้เนื้อที่ จำนวน 11 ไร่ 1 งาน 96.4 ตารางวา และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปรากฏว่าที่ดินของวัดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้วัดใหม่สำราญจะไม่ได้แจ้งการครอบครองก็ไม่มีผลทำให้วัดต้องเสียไป 
         
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดตามนัยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2543 ปี พ.ศ.2543 ได้มีแนวทางปฏิบัติกรณี วัดแหลมพ้อ (เกาะยอ) ขอออกโฉนดที่ดินแล้ว การที่วัดใหม่สำราญขอรังวัดออกโฉนดที่ดินจึงไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง จึงได้ลงนามโฉนดที่ดิน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ก่อนจะมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการในวันนี้


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ