saostar

Banner โฆษณา

ทต.บางพระให้ความรู้เรื่องโควิด​ 19​ และสอนทำหน้ากากอนามัย


 เทศบาลตำบลบางพระจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

     ที่  ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ  นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 1 9 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโดยได้มีการบรรยายความรู้เรื่องสถานการณ์แบะการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 1 9  โดยนายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และทีมงาน จากนั้นได้มีการฝึกปฏิบัติจัดทำหน้ากากอนามัย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถติดต่อโดยทางการไอจามรดกัน สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งโดยตรง ทำให้ประชาชนมีความ ต้องการใช้หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นจำนวนมาก

จนเกิดการขาดแคลนทั้งในท้องตลาดและโรงพยาบาล รวมถึงมีการโก่งราคาขายอย่างไม่เป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนทั่วไปยังคงต้องรณรงค์ให้ผู้ไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย ซึ่งสามารถใช้แทนได้ เนื่องจากผ้ามีช่องว่างระหว่างเส้นด้ายขนาดเล็ก ประมาณ 1 ไมครอน ขณะที่เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่เชื้อด้วยละอองฝอยขนาด 5 ไมครอน หน้ากากผ้าป้องกันได้ 54-59 เปอร์เซ็นต์ เพียงพอสำหรับคนที่ไม่ป่วย เหมาะสำหรับผู้ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วย โดยมีนางสุภาพร เทียนไชยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมทำหน้ากากผ้าด้วย ทั้งนี้ หน้ากากผ้า ประชาชนสามารถทำเองได้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และในครั้งนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ