saostar

Banner โฆษณา

ชลบุรีเข้มแจกของต้องขออนุญาตนายอำเภอ บิ๊กฟู๊ดแจกข้าวสาร 1000 กิโลกรัม

เจ้าของตลาดบิ๊กฟู๊ดศรีราชาใจดีนำข้าวสารกว่า 1,000 ถุงแจกให้กับชาวบ้านฟรี ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ด้านนายอำเภอศรีราชา สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมดูแลความปลอดภัย ตั้งจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย และประกาศให้ผู้ที่จะบริจาคสิ่งของต้องแจ้งความประสงค์ไปยังอำเภอศรีราชาก่อนทุกครั้ง

                วันนี้ ( 19 เม.ย. ) นายจตุพร สุดทรัพย์  อายุ 33 ปีเจ้าของตลาดบิ๊กฟู๊ดศรีราชา ได้มีการรวบรวมข้าวสารจำนวนกว่า 1,000 กิโลกรัม มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้นำกลับไปใช้ยังชีพกันภายในครัวเรือน โดยแบ่งเป็นถุงละ 2 กิโลกรัมต่อ 1 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับชาวบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของวิกฤติโควิด-19  ให้ก้าวข้ามไปด้วยกัน  ที่บริเวณหน้าตลาดบิ๊กฟู๊ด 3 หมู่บ้านบลูเลอวาร์ด ตำบลสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ซึ่งวันนี้ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองขาม ได้ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรอง จุดประชาสัมพันธ์  การจัดระเบียบให้กับผู้ที่มารับของแจกตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี โดยให้มีการตรวจอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่างระหว่างกันมากกว่า 1 เมตร และการประชาสัมพันธ์ไม่ให้อยู่รวมตัวกันเป็นเวลานาน ๆ โดยให้รับของบริจาคเสร็จแล้วกลับบ้านทันที เพื่อลดความเสี่ยงอันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ ที่มีโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 สูง การมีผู้มีจิตศรัทธานำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดี แต่จะทำให้คนหมู่มากมารวมตัวกัน ก็จะทำให้ผิดหลักของการให้ประชาชนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น จังหวัดชลบุรีจึงมีการประกาศให้นายอำเภอทุกอำเภอควบคุมเข้มการแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ผู้ที่จะกระทำการแจกสิ่งของ  ต้องมาขออนุญาตกับที่อำเภอหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เสียก่อน เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมดูแลวางมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ไปยังบุคคลอื่น ๆ ก่อนทุกครั้ง ดดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตั้งจุดคัดกรอง  ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง การใช้หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ