saostar

Banner โฆษณา

นายกเล็กบางพระ บวงสรวงองค์พญายมออนไลน์ ขอคนไทยพ้นภัยโควิด 19

นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ จ.ชลบุรี จัดเซ่นไหว้บวงสรวงองค์พญายม โดยให้ประชาชนร่วมขอพรออนไลน์ สร้างแอปพลิเคชั่นเข้าไปพิมพ์คำอธิฐานในระบบก่อนปริ๊นซ์มาเผาไฟให้ต่อหน้าองค์พญายม ตามความเชื่อ สืบทอดประเพณีไทยหนึ่งเดียวในโลก ให้โรคภัยไข้เจ็บหายไป ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบางพระและชาวตำบลบางพระได้จัดประเพณี “แห่พญายม” ในช่วงวันสงกรานต์ จนเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นประจำทุกปี โดยจะสร้างรูปปั้นพญายมขึ้น เพื่อบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทาง หลังพิธีบวงสรวงจะนำองค์พญายมหันหน้าออกสู่ทะเลแล้วปล่อยลงในทะเล โดยเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับพญายม หลังจากนั้น ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างมีความสุข ในวันขึ้นปีใหม่ของไทย ชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดทั้งปี

ในวันนี้ (18 เม.ย. ) นายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่ และชาวชุมชน บางส่วน จำนวนกว่า 10 คน ได้นำเครื่องเซ่นไหว้มาไหว้บวงสรวงองค์พญายม ที่บริเวณที่ตั้งขององค์พญายมจำลอง ชุมชนชายทะเลบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางเทศบาลตำบลบางพระจึงประกาศยกเลิกการจัดงานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ เพื่อไม่ให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 แต่ก็ได้จัดจัดโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ เป็นพิธีเล็กๆ ขึ้นโดยจัดระเบียบให้ผู้ร่วมพิธี ต้องไม่รวมกลุ่มและกราบไหว้ห่างกัน เมตร ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม

รวมถึงในปีนี้ทางเทศบาลได้จัดทำแอปพลิเคชั่นให้ประชาชนผู้ศรัทธาในองค์พญายมได้ส่งคำอธิษฐานขอพร มาในช่องทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่ลิงค์ bit.ly/phayayom กดเข้าร่วมประเพณีแห่พญายม และก็พิมพ์คำอธิฐานขอพร และได้นำคำอธิษฐานขอพรมาปริ๊นซ์ใส่กระดาษและนำมาเผาด้านหน้าองค์พญายม ตามความเชื่อที่ว่าจะลอยทุกข์ลอยโศกไปกับองค์พญายม

 แต่ปีนี้ไม่มีพิธีลอยองค์พญายม จึงใช้วิธีนี้แทน ตามความเชื่อก็คิดว่าคำอธิษฐานขอพรจะส่งไปถึงองค์พญายม โดยคำอธิษฐานขอพรจากประชานส่วนใหญ่ที่ส่งมาส่วนใหญ่จะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและขอให้เชื้อไวรัสโควิด19 หายไปจากประเทศไทยและโลกนี้ในเร็ววัน ซึ่งคำอธิษฐานขอพรก็มีมาจากทั้งคนในบางพระ ในจังหวัดชลบุรี และประชาชนคนอื่น ๆ อีกหลายๆจังหวัดในประเทศร่วมส่งคำอธิฐานมาในแอปพลิเคชั่นเป็นจำนวนมาก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ