saostar

Banner โฆษณา

ชาวบางพระ จะผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน ผู้นำท้องถิ่นลุยฉีดยาฆ่าเชื้อทั้งตำบล

ชาวบางพระ จะก้าวผ่านวิกฤตโควิด 19 ไปด้วยกัน หลังผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบางพระ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำน้ำยาฆ่าเชื้อ มาฉีดพ่นพื้นที่โดยรอบชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

วันนี้ ( 8 เม.ย.) นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทสมนตรีตำบลบางพระ พร้อมด้วย นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นายภมร ภุมรินท์ ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี และนายวันชัย อัสวพันธ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้สุกรแห่งชาติ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีพร้อม เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทีมเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถโมบายฉีดยาฆ่าเชื้อในแหล่งชุมชนในตำบลบางพระ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโควิด 19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เปิดเผยว่า ในวันนี้ ได้ประสานงานกับหน่วยงานกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำรถโมบายฉีดยาฆ่าเชื้อลงพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ได้มากที่สุด ซึ่งในพื้นที่ตำบลบางพระได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับการประกาศของทางภาครัฐ เช่นการหยุดอยู่กับบ้าน  ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ล่สงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมให้ชุมชนได้ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยผ้าได้ด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ประชาชนชาวบางพระยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เลย มีเพียงผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 1 ราย แต่ก็มีการกักตัว 14 วันที่จังหวัดชลบุรีแล้ว 


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ