saostar

Banner โฆษณา

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย แจกไข่ไก่หมื่นฟอง และข้าวสารอาหารแห้ง

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมกับหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา (กลุ่มพลังศรีราชา) ร่วมกันแจกไข่ไก่ 10,000 ฟอง และข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนชาวศรีราชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

                วันนี้ ( 22 เม.ย. ) นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย์  ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดชลบุรี เขต 1 ร่วมกับหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชา (กลุ่มพลังศรีราชา) ร่วมกันแจกไข่ไก่ 10,000 ฟอง และข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนชาวศรีราชาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 นำไปใช้อุปโภคบริโภคกันในครอบครัว โดยได้ประสานความร่วมมือไปยัง นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชาจ.ชลบุรี พ.ต.อ.อนุการ ธรรมวิจารณ์. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่ตำรวจ มาร่วมกันจัดระเบียบการรับของบริจาคตามนโยบาย Social Diatancing ให้เว้นระยะห่างทางสังคมของจังหวัดชลบุรี เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งสถานการณืล่าสุดของจังหวัดชลบุรีมีการยืนยันมีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 86 ราย อยู่ในช่วงกำลังรักษาจำนวน 22 ราย รักษาหายแล้ว 62 ราย เสียชีวิต 2 รายเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งในอำเภอศรีราชาเคยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 6 ราย แต่ตอนนี้เข้าทำการรักษาจนผลเป็น ลบ หมดทุกคนแล้ว

                โดยนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้ประกาศให้ผู้ที่ต้องการจะแจกทานในทุกอำเภอของจังหวัดชลบุรี จะต้องแจ้งความประสงค์มายังนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ หรือท้องถิ่น ที่จะทำการแจกทาน ก่อนทุกครั้ง เพื่อทางฝ่ายปกครองหรือท้องถิ่น จะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบการแจกทาน ตามนโยบาย Social Diatancing ให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ไปสู่ประชาชนผู้มารับแจกทาน ซึ่งจะต้องมีการตั้งจุดคัดกรอง  ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างในการรับของ การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และให้เดินทางกลับบ้านมันทีหลังจากได้รับของแล้ว  เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจายต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ