saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังทำ​ FACE Shield และหน้ากากอนามัยมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์

 ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนการจัดกิจกรรมทำ  FACE SHIELD และหน้ากากผ้า ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

 ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมทำ  FACE SHIELD และหน้ากากผ้า เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1,000 ชิ้น และเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง

โดยงบประมาณในการจัดทำ ได้รับการสนับสนุนเงินจากหน่วยงานภายนอกและพนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่มีจิตกุศล ร่วมสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีพนักงานท่าเรือแหลมฉบังที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) ร่วมทำหน้ากากใส (FACE SHIELD) ในส่วนของหน้ากากผ้า ได้สนับสนุนหน้ากากผ้าที่มาจากการจัดทำของชุมชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และจัดหาจากผู้ให้บริการ ในราคาที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เพียงพอต่อการขอสนับสนุนมา สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการตอบแทนสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่พร้อมสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ